Wednesday, January 26, 2011

PROGRAM “LEARNING ENGLISH THROUGH ICT AND POWER POINT PRESENTATION”

1. Teaching of Literature Component in English
TEMPAT : Makmal Komputer
MASA : sekali seminggu, single period atau 2 minggu sekali, double period.
HARI : Mengikut masa P & P guru

SASARAN : Tingkatan 3, pelajar kelas cemerlang dan sederhana.

Objektif : Meningkatkan minat pelajar membaca literature text
Meningkatkan kemahiran belajar melalui internet dan penciptaan power point
Mendedahkan pelajar berani bercakap melalui kaedah pembentangan
Power- points
Meningkatkan kreativiti pelajar melalui pencarian bahan pembentangan.
Mampu menghabiskan syllabus dengan lebih cepat, dan berkesan.
Markah dan aktiviti PLBS dapat di jalankan serentak dan menjimatkan masa.
P & P berlaku dalam mood pelajar lebih ceria , perbendaharaan kata dapat
diperkayakan

Pelaksanaan Aktiviti :

- Novel Literature Component terbahagikan kepada beberapa chapters.
- Pelajar di bahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan di tugaskan satu
chapter, membaca mencari info yang lengkap dan membentangkan nya dalam
bentuk power points.
- Guru matapelajaran setiap kelas juga di saran membina blog untuk pelajarnya
Untuk tujuan penyimpanan maklumat atau perekodan pembentangan
Pelajar juga di galakkan untuk memuatkan penulisan masing-masing ke dalam
blog subjek mereka.
- Pertandingan pembentangan hasil kerja atau penulisan terbaik, di jalankan bagi menggalakkan inovasi dan kreativiti pelajar.

Disediakan oleh
Pn Khuzaimah Bt Zakaria