Thursday, November 22, 2012

Tarikh Akhir Pengisian Markah Akhir Tahun 2012 Dalam SAPS

Untuk makluman dan perhatian guru-guru yang berkaitan sahaja. Dimaklumkan bahawa tarikh akhir memasukkan markah Peperiksaan Akhir Tahun dalam SAPS adalah pada 30 NOVEMBER 2012 (Untuk tingkatan 2 dan 4).

Tuesday, November 20, 2012

Challenge of a Leader

Being a leader of an organization is not a simple matter. It requires a level of knowledge and skill to treat a variety of bureaucratic behavior of subordinates. Leaders must wisely select appropriate strategies to meet the goals of the organization as well as job satisfaction of subordinates.