Monday, January 24, 2011

KERTAS KERJA KURSUS PENGURUSAN KEPIMPINAN KOKURIKULUM SMK TUN MUTAHIR,MELAKA, 2011

1. PENDAHULUAN

Ilmu kepimpinan dan pengurusan kepada para pemimpin Kelab dan Persatuan, Unit Pasukan Pakaian Seragam dan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah adalah amat penting untuk dikuasai oleh setiap AJK tertinggi yang telah dilantik. Maka sewajarlah mereka ini diberi pendedahan supaya para pelajar ini dapat memacu pasukan mereka ke arah satu organisasi yang lebih berkesan. Adalah diharapkan, kursus yang dianjurkan ini akan dapat memberikan input dan gambaran yang lebih jelas kepada semua peserta yang terlibat tentang pengurusan organisasi yang diceburi dan seterusnya dapat membantu untuk merancang dan meningkatkan aktiviti yang dapat menarik minat ahli-ahlinya.

2. OBJEKTIF

2.1 Untuk memberi pengetahuan dan pendedahan asas pengurusan aktiviti kokurikulum kepada AJK tertinggi.
2.2 Untuk melahirkan pemimpin pelajar yang berkualiti dan mampu menjalankan tugas dengan berkesan.
2.3 Untuk memantapkan perjalanan aktiviti kokurikulum.
2.4 Untuk meningkatkan keyakinan dan jati diri AJK tertinggi dalam pengendalian organisasi.

3. TARIKH

12 HB FEBRUARI 2011 ( SABTU )

4. MASA

7.30 PAGI HINGGA 3.00 PETANG


5. TEMPAT
DEWAN MUTAHIR, SMK Tun Mutahir, Melaka.

6. KUMPULAN SASARAN

188 Peserta yang terdiri daripada 4 orang AJK Tertinggi iaitu Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari untuk setiap pasukan/ persatuan/ kelab.

7. AHLI JAWATANKUASA PROGRAM ( Rujuk Lampiran 1)

8. PERBELANJAAN KURSUS

BIL PERKARA
JUMLAH (RM)
1 SIJIL
FAIL
BAHAN KURSUS

RM 3.70 X 188 PESERTA RM 1.00
RM 1.70
RM 1.00

RM 695.60
2 2.1 SARAPAN PAGI
RM 2.50 X 188 PESERTA

2.2 MAKAN TENGAHARI
RM 4.00 X 188 PESERTA

2.3 MINUM PETANG
RM 2.50 X 188 PESERTA

2.4 JAMUAN MAJLIS PERASMIAN
RM 5.00 X 20 TETAMU
RM 470.00


RM 752.00


RM 470.00


RM 100.00
3 CENDERAMATA PENCERAMAH
RM 100.00 X 4 PENCERAMAH
RM 400.00
4 BANNER RM 120.00
JUMLAH RM 3007.60

9. PUNCA PENDAPATAN
PERUNTUKAN MOTIVASI UNIT KOKURIKULUM/ SUWA KOKURIKULUM

10. PENUTUP
Adalah diharapkan agar program ini akan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Kerjasama daripada semua pihak amatlah