Tuesday, January 4, 2011

KRA DAN KPI SEKOLAH

KRA DAN KPI SEKOLAH


KRA 1 MENGURANGKAN SALAH LAKU MURID

KPI 1 Sekurang-kurangnya 100 orang murid bermasalah telah diberi
diberi nasihat/kaunseling secara individu oleh guru-guru
seminggu.
KPI II Sekurang-kurangnya satu program penerapan nilai murni/
permurnian sahsiah murid yang bermasalah dilaksanakan setiap
bulan secara berkesan.
KPI III 95% - 100% pelaksanaan MBWA oleh guru bertugas,disiplin
dan pentadbiran.

KRA 2 MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK

KPI 1 70% orang murid mencapai minimum D peringkat PMR.
KPI II 10% (30 orang) murid mencapai semua A dalam setiap mata pelajaran
PMR
KPI III 94% orang murid mendapat sijil dalam SPM.
KPI IV 7% (20 orang) murid mencapai semua A dalam setiap mata pelajaran
SPM.

KRA 3 MENAMBAH PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KO KURIKULUM/ SUKAN DI PERINGKAT,KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA

KPI 1 10% murid menyertai kegiatan ko kurikulum/sukan/kebudayaan
peringkat negeri.
KPI II 5% murid menyertai kegiatan ko kurikulum/sukan/kebudayaan
peringkat kebangsaan.
KPI III 1% murid menyertai kegiatan ko kurikulum/sukan/kebudayaan
peringkat antarabangsa.