Tuesday, January 4, 2011

ANALISIS SWOT

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM 2011-2015

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (STRENGTH – S)

• S1 – Guru mencukupi – 100 % terlatih
• S2 - 60% guru mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun
• S3 - Kemudahan fizikal dan peralatan makmal sains mencukupi
• S4 - Ada kemudahan makmal komputer yang lengkap
• S5- Kemudahan perlatan PPSMI
• S6 – Ada guru berpengalaman memeriksa kertas peperiksaan PMR dan SPM
• S7 - Peruntukan PCG m/p, pusat sumber & motivasi mencukupi
S8 – Pentadbir berpengalaman KELEMAHAN (WEAKNESS – W)

• W1 – 80 % murid kurang berminat belajar (kurang bermotivasi)
• W2 – 10 % murid tidak menguasai 3M
• W3 – Murid tidak mempunyai kemahiran belajar
• W4 –Ada P & P guru kurang berkesan
• W5 - Ada guru dan murid kurang menguasai BM/BI


PELUANG (OPPORTUNITIES – O)

• O1 – PIBG membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah
• O2 – Bantuan sumber dari pihak luar seperti IPT, Jabatan/Agensi Kerajaan Wakil Rakyat/Ahli Parlimen dan Kerajaan Negeri Melaka
• O3 – Murid tinggal berdekatan sekolah
• O4 – Ada guru-guru pengalaman dari sekolah lain


ANCAMAN (THREATS – T)

• T1 – Kemasukan murid Tingkatan 1 rendah pencapaian UPSR
• T2 – Kurang sokongan ibu bapa
• T3 - Pertukaran masuk murid bermasah disiplin dari sekolah lain