Wednesday, September 19, 2012

Usah membangau lagi

Bangau oh bangau adalah sebuah lagu tradisional Melayu. Pengajarannya supaya kita bersikap jujur, bercakap benar dan jangan berdalih apabila diajukan soalan.