Wednesday, September 19, 2012

Kursus ICT Untuk Pemimpin Instruksional( Pengetua)

Kursus di Institut Aminuddin Baki Genting Highlands ini dihadiri oleh 25 orang pengetua dari beberapa buah daerah di Malaysia. Kursus ini bermula dari 18 September hingga 21 September 2012. Antara pengisian kursus ialah Kepimpinan Instruksional Dalam Konteks Pendidikan di Malaysia, PPP Maklumat, Persembahan Berkesan, Sistem Pemantauan dan Penilaian ICT, Sistem Pemantauan dan Penilaian ICT, Instruksional Berasaskan Web dan Pelan Penggunaan ICT Organisasi.