Thursday, May 5, 2011

Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih

Salam sejahtera dan salam 1M.

Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada YDP PIBG, guru-guru, staf sokongan dan murid-murid SMK Tun Mutahir atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan Kejohanan Bola Baling MSS Negeri Melaka 3-5 Mei 2011.

Yang Ikhlas


Pengetua
SMK Tun Mugtahir
5 Mei 2011