Thursday, November 22, 2012

Tarikh Akhir Pengisian Markah Akhir Tahun 2012 Dalam SAPS

Untuk makluman dan perhatian guru-guru yang berkaitan sahaja. Dimaklumkan bahawa tarikh akhir memasukkan markah Peperiksaan Akhir Tahun dalam SAPS adalah pada 30 NOVEMBER 2012 (Untuk tingkatan 2 dan 4).