Wednesday, July 1, 2009

Perjumpaan Bulanan Ko Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2007 memutuskan untuk melaksanakan pemakaian pakaian kokurikulum setiap minggu dan menganjurkan perhimpunan kokurikulum setiap bulan. Pengetua sebagai pemimpin kenalah berikan contoh