Friday, May 8, 2009

Tugas Harian Saya


Selalunya di awal pagi saya berbincang dengan Guru Penolong Kanan 1, Encik Zainuddin Bin Koming mengenai masalah-masalah yang dihadapi untuk diambil tindakan segera berdasarkan laporan guru bertugas dan laporan MBWA. Ini adalah satu cara kaedah pemantauan dan tindakan susulan dalam pengurusan harian saya.